+36-34-513-580
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Foglalkoztatási paktum megvalósítása a Kisbéri Járás területén

 

A kedvezményezett (konzorciumvezető) neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner: Kisbér Város Önkormányzata

A projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében

A szerződött támogatás összege: 86 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Kötelezően bevonandó partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (szinergia biztosítása a megye többi paktum projektjével)

A projekt hatóköre: Kisbéri Járás

Támogató alap: Európai Unió, Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban

Megvalósítási időszak: 2017. május 15. – 2018. október 31.

Mutatószámok (teljesítendő indikátorok):

       Munkaerőpiaci programba bevonandók száma:                           56 fő

       Álláshoz jutók száma (min. 6 hónapig foglalkoztatva):                 25 fő

      A támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma:   7 fő

Képzésbe bevonandók száma: 25 fő.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Kisbéri járásban való megvalósítása, a járás fejlettsége szempontjából kiemelt fontosságúnak mondható. A térségben az ipari termelés a legjelentősebb, ezen belül a feldolgozóipar, a gépjárműjavítás és alkatrészgyártás, valamint a kereskedelem a húzó ágazatok. A városban kiemelten, de a járás többi részében is döntő többségben a szakképzett, vagy betanított fizikai dolgozók iránt nagy a kereslet.

 

A projekt célja, hogy a paktum a helyben jelentkező munkáltatói igényekre minél teljesebb körű programot tudjon megvalósítani képzési, bér- és bérköltség támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén.

A projekt közvetlen hatásaként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása, folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás.

 

A munkaerő-piaci helyzetre megoldást kínáló képzések és a kapcsolódó tevékenységek hozzájárulnak a járás gazdasági fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű munkavállalók, a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, melynek köszönhetően javulnak a foglalkoztatási mutatók, multiplikátor hatásként pedig csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

 

A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, és inaktív, álláskereső személyek:

 • az alacsony iskolai végzettségűek,
 • a 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • az 50 év felettiek,
 • a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 • az inaktívak,
 • a megváltozott munkaképességű személyek,
 • a roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 • a közfoglalkoztatottak.

 

A helyi foglalkoztatási együttműködés keretében a Kisbéri Járás területén Foglalkoztatási Paktum programot valósít meg a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Kisbér Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner.

 

A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel közösen történt. A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására, és a párhuzamosságok elkerülésére. 

 

A projekt indokoltságát alátámasztja egyrészt, hogy a 290/2014-es Kormányrendelet értelmében Kisbér járás, mint kedvezményezett területi szereplő elkülönített indikatív keretösszeggel rendelkezik, ugyanakkor az előkészítés során a helyzetfelmérés (kérdőív, interjú) előzetes eredményei alapján az látszik kirajzolódni, hogy mind a gazdasági szereplők, mind a települési önkormányzatok részéről van érdeklődés a paktum, és az általa kínált lehetőségek iránt.

 

A projekt két fő komponensből áll:

 • egyrészt megalakul a térség szereplőiből a paktum szervezet (és folyamatosan működik a megvalósítási időszakban), mely megoldásokat kínál az munkaerő-piaci viszonyok javítására,
 • másrészt a programba bevont álláskeresők különböző, egymásra épülő foglalkoztatási szolgáltatásban részesülnek, többek között támogatott képzésekben vehetnek részt.

 

A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési igényeket kijelölni.

 

A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

 

A járás több települése óvodai, bölcsődei intézményfejlesztést megvalósítását tervezi TOP ERFA beruházásból, melyhez a kapcsolódó gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényeit a projekt támogatja.

 

Tervezett tevékenységek

 

Az előkészítés során az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok célcsoporti személyek kérdőíves felmérése) és az előzetes programterv megalkotása, a paktumtagsági igények felmérése a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült.

 

A megvalósítás során

 1. Humánerőforrás biztosítása a projektmegvalósítás időszakában: projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető), paktumkoordinátor, szakmai megvalósító(k) és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók.
 2. A szakmai program megvalósítása:
 • paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása (Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv, Ügyrend és SzMSz, Munkaprogram, 3 projektterv, éves munkatervek stb.) a második mérföldkő szerint,
 • paktumszervezet létrehozása (minimum 15 tagú paktum járási önkormányzatok, képző intézmények, civil és egyházi szervezetek, cégek bevonásával; Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport működtetése),
 • képzések megvalósítása (minimum 25 fő célcsoport személy részére) a járási munkáltatói igényekre alapozottan,
 • a célcsoport részére bér- és bérköltség támogatása, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása,
 • munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása,
 • kötelező nyilvánosság biztosítása,
 • a projekttel összefüggésben végzett kommunikációs és marketing tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények.

 

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00001

 

kormany.hu

 

kemkh

 

Hírlevél

Statisztika

Ma66
Tegnap148
Ezen a héten906
Ebben a hónapban3840
Összes7646

Látogatók Infói

 • IP címe: 107.22.48.243
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

2
Elérhető

2018-04-21